Kolokacija Servera

KOLOKACIJA SERVERA U DATA CENTRU MAXKO HOSTINGA

SMJESTITE SVOJE SERVERE U NAJSIGURNIJI PODATKOVNI CENTAR

Kolokacija je usluga koja vam omogućava smještaj servera u sigurnom data centru MAXKO, uređenom prema najvišim TIER 3 standardima. Usluga uključuje smještaj vaših servera, energetiku te mrežni pristup opremi


TKO TREBA USLUGU KOLOKACIJE SERVERA?

Tvrtke koje imaju postojeću serversku infrastrukturu smještenu u neadekvatnim prostorima

Tvrtke koje žele bez dodatnih kapitalnih ulaganja iskoristiti sve prednosti ove usluge po pitanju tehničke i sigurnosne raspoloživosti uz 0-24 podršku

Tvrtke koje žele implementirati Disaster Recovery Site, a žele izbjeći kapitalna ulaganja u tehničku i sigurnosnu infrastrukturu, a pri tome žele koristiti svoju opremu

Tvrtke koje posluju na više lokacija (mogućnost centralizacije serverske infrastrukture)

Tvrtke koje žele smanjiti troškove održavanja serverske infrastrukture


STROGO KONTROLIRAN I SIGURAN PODATKOVNI CENTAR

SMJESTITE SVOJE SERVERE U DATA CENTAR UREĐEN PREMA TIER 3 STANDARDIMARedundantna klimatizacija, toplo-hladne zone


Objekt otporan na velika opterećenja i utjecaj voda


Neprekidno napajanje (UPS, generator, vlastita trafostanica)


Fizička zaštita (kontrola pristupa, upozoravajući sustavi)


Zaštita od požara (vatrodojavni sustav i automatsko gašenje požara inertnim plinom FM200)


Nadzor 24/7 (napajanja, klimatizacije, dostupnosti)


Fizički i konzolni pristup kolociranoj opremi


Certifikat ISO/IEC 27001:2013 za korporativnu sigurnost i odsjeka za cyber i podatkovnu sigurnost. Certifikat ISO 9001:2008 za upravljenje korporativnom strategijom i ljudskim resursima.


Data centar uređen prema TIER 3 standardima (raspoloživost 99,982%; 1,6 sati dozvoljenih nenajavljenih prekida godišnje; redundancija (N+1))


U paket je uključen i pristup kolociranoj opremi (internet, postojeća privatna ili metro mreža). Korisnik uz smještaj dobiva i dedicirani mrežni pristup svojoj opremi.


Dva neovisna spoja s vanjskom telekom mrežom - mrežna infrastuktura dolazi iz dva neovisna čvorišta.


SMART POWER DISTRIBUTION UNITS (SPDU) - “Pametne” energetske letve unutar racka - dvostrano redudantno napajanje korisničke opreme.

ZAŠTO SMJESTITI SERVERE U DATA CENTAR MAXKO HOSTING?

DEDICIRANI PRISTUP

Unutar svakog paketa korisnik dobiva dedicirani mrežni pristup svojoj opremi s javnom IP adresom.
BEZ VELIKIH TROŠKOVA

Odaberete li smještaj opreme u našem Data centru, izbjegavate ogromna kapitalna ulaganja za opramanje vlastitog data centra.
CJELOVITO RJEŠENJE

Odabirom naše usluge dobivate cjelovito i kvalitetno rješenje koje vam omogućuje jedinstveni pružatelj usluge.
PODRŠKA

Mjesečna naknada uključuje i 24/7 tehničku podršku naše Službe za korisnike.
SVJETSKI STANDARD

Vaša oprema bit će smještena unutar Data centra prostora visoke raspoloživosti, koji zadovoljava sve tehničke i sigurnosne propise.


SAZNAJTE VIŠE O NAŠEM PODATKOVOM CENTRULOKACIJA I GRADNJA
 • Data centar (podatkovni centar) je smješten u Zagrebu.
 • Dovoljna je udaljenost (više od 100 m) od benzinskih pumpi i drugih spremišta otrovnih, eksplozivnih, nagrizajućih ili sličnih materijala.
 • Dovoljna je udaljenost od prijevoznih putova kojima se često prevoze opasni materijali.
 • Građevina je izgrađena s odgovarajućom projektnom dokumentacijom, usklađena sa zakonskom i normizacijskom regulativom.
 • Mogućnost unosa teške opreme je osigurana (pristup viličarom i teretni lift), vrata visine 2,2 m, širine do 2 m.
 • U server salama ugrađen je podignuti dvostruki pod visine 90 ili 60 cm, s visinom od podignutog poda do
 • stropa više od 300 cm. Podignuti pod je električki uzemljen, a ispod njega se nalaze senzori za vodu, vlagu, vatru, dim, plin i prašinu. Podignuti pod podnosi ravnomjerno raspoređen teret do opterećenja od 1500 kN ili do 290 kN točkasto raspoređenog opterećenja.


KLIMATIZACIJA I HLAĐENJE
 • Rashladni sustavi sastoje se od kombinacije rashladnih sustava na vodu i klima jedinica ugrađenih za sve serverske prostorije, tako da je uvijek instaliran barem jedan redundantni rashladni ormar u svakoj pojedinoj sistem sali.
 • Temperatura se održava u granicama 22 ± 2°C, a vlažnost zraka u server salama je u granicama 50 ± 20%. Za svaku sistem salu postoji ugrađen sustav za dovod svježeg zraka opremljen pročistačima zraka, indikatorima plina i dovodom svježeg zraka kapaciteta 1-2 izmjene po satu.
 • U sistem salama su instalirani ormari za smještaj opreme čime je ostvareno odvajanje toplo hladnih zona.


ELEKTRIČNA ENERGIJA
 • Napajanje električnom energijom iz elektrodistributivne mreže izvedeno je iz vlastite trafostanice preko tri neovisna srednjenaponska ulaza od strane HEP-a.
 • Dovoljna je udaljenost od prijevoznih putova kojima se često prevoze opasni materijali.
 • Posebno su ugrađeni u redundantnom radu dizelski agregati (DEA) pojedinačne snage po 1100 kW za pričuvno napajanje električnom energijom s podzemnim sezonskim spremnicima za gorivo kojim se omogućava neprekinuti rad DEA do 72 sata.
 • Besprekidno napajanje servera (UPS sustavi) ostvareno je iz dvije neovisne energetske grane.
 • Omogućeno je i napajanje korisničke opreme iz sustava istosmjernog besprekidnog napajanja (DC sustav).


ZAŠTITA OD POŽARA
 • Zaštita od požara izvedena je sukladno NFPA 75 Standard for the Protection of electronic Computer/Data Processing Equipment: 1999 i LPC Recommendations for loss prevention in EDP and similar installations te odgovarajućoj hrvatskoj zakonskoj regulativi i normalizaciji.
 • Svaka serverska dvorana je ostvarena kao zaseban požarni sektor odvojen od okolnih prostorija zidovima i vratima od materijala požarne otpornosti minimalno 60 minuta, a brtvljenje instalacijskih prodora prema susjednim prostorijama sukladno je HRN DIN 4102 standardu.
 • Radi sprječavanja širenja požara i dima klimatizacijski sustav sadrži protupožarne zaklopke izvedene sukladno članku 53. Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (SL 38/39, preuzeto NN 53/91) i normi HRN DIN 4102.
 • Implementiran je inteligentni automatski sustav za dojavu požara s bilježenjem povijesti događaja; automatski detektori nadgledaju radni prostor te prostore spuštenog stropa i dvostrukog poda; sukladan Pravilniku o sustavima za dojavu požara (NN br. 56/99).
 • Automatsko gašenje ostvareno je 'zelenim plinom' (Novec1230) prostora server sala te prostora spuštenog stropa i dvostrukog poda serverskih dvorana.
 • Prostorije pričuvnog izvora napajanja, akumulatorskih baterija, kao i dizelskih agregata su izvedene kao zaseban požarni sektor odvojen od okolnih prostorija zidovima i vratima požarne otpornosti minimalno 60 minuta; brtvljenje instalacijskih prodora prema susjednim prostorijama sukladno je HRN DIN 4102.
 • Svi tehnički sustavi zaštite od požara (Sustav za dojavu požara, protupožarne zaklopke, itd.) imaju odgovarajuću projektnu dokumentaciju odobrenu od MUP-a, nadležne policijske uprave te uvjerenje o funkcionalnosti izdano temeljem ispitivanja sustava od strane ovlaštene osobe, sukladno članku 20. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) i pripadnim pravilnicima.

NAŠ DATA CENTAR IMA VRHUNSKE MEĐUNARODNE CERTIFIKATE ZA INFRASTRUKTURU, SIGURNOST I OSOBLJE

 • Oprema će biti smještena unutar Data centar prostora visoke raspoloživosti koji zadovoljava definirane tehničke i sigurnosne standarde (kontrola pristupa, protupožarna zaštita, redundancija napajanja i hlađenja).
 • 1. Certifikat za sustav upravljanje prema ISO/IEC 27001:2013 za SUIS (ISMS) vezan uz pružanje usluga korisnicima upravljan od strane Odjela za korporativnu sigurnost i Odsjeka za cyber i podatkovnu sigurnost.
 • 2. Certifikat ISO 9001:2008 za upravljenje korporativnom strategijom i poslovnim razvitkom te kvalitetom i organizacijskom arhitekturom.
 • 3. Certifikat ISO 9001:2008 za usluge iz područja upravljanja, razvoja i strategije ljudskih resursa te upravljanja odnosim s radnicima.
 • 4. Certifikat Deutche Telekoma iz područja usklađenosti podatkovnih centara s međunarodnim fizičkim sigurnosnim standardima, certificirano 2015. godine.


ODABERITE KOLOKACIJU SERVERA PO MJERI VAŠEG UREDA

BASIC
FULL
PROSTOR ZA SMJEŠTANJE*
1 RACK UNIT 40 RACK UNIT
SNAGA GARANTIRANA PO JEDINICI SMJEŠTANJA
120 W 4 kW
OSNOVNA BRZINA PRISTUPA
1 Gbps 10 Gbps
IP ADRESA
2 64
BANDWIDTH
neograničen neograničen
MJESEČNA NAKNADA
65 € 1.600 €

SMART HANDS & EYES

BRONZE
SILVER
GOLD
RAZINA PODRŠKE
Puna razina podrške Puna razina podrške Puna razina podrške
KOLIČINA MJESEČNIH RADOVA
Do 2h/mj Do 5h/mj Do 10h/mj
MJESEČNA NAKNADA
50 € 100 € 200 €

IMATE JOŠ PITANJA?

 • Što je kolokacija?

 • Što je podatkovni centar (data centar)?

 • Što označavaju oznake N+1, 2N i slično?

 • Što je UPS?

 • Što je Unit (1U)?